แปลงสภาพ 11ก

หมวดหมู่ :

Denatured Alcohol

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง , เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

D 11 Kor เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภค หรือใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกกรรมด้านอาหารและยา
ส่วนประกอบ : เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์, Tertiary Butyl Alcohol และ Bitrex

เลือกขนาด

ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

อุตสาหกรรมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% Isopropyl Alcohol...