ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

แอลกอฮอล์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี (เอทิล แอลกอฮอล์ แอ็บโซลูท) ...

ยาและเวชภัณฑ์,เครื่องสำอาง,อาหารและเครื่องปรุงรส,เครื่องดื่ม,ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

แอลกอฮอล์สำหรับอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี...

เครื่องสำอาง,ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

สำหรับบุคคลทั่วไป,ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยไม่ล้างออก...

ยาและเวชภัณฑ์,เครื่องสำอาง,เครื่องสำอาง,อาหารและเครื่องปรุงรส

แอลกอฮอล์สำหรับอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี โดยปริมาตร...

ยาและเวชภัณฑ์,เครื่องสำอาง,เครื่องสำอาง,อาหารและเครื่องปรุงรส

แอลกอฮอล์สำหรับอาหารและยา

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี โดยปริมาตร...

ยาและเวชภัณฑ์,เครื่องสำอาง

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

แปลงสภาพ 6ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

สำหรับบุคคลทั่วไป,ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย...