ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานภายนอกตรวจสอบประเมิน เพื่อต่ออายุการรับรองระบบมาตรฐาน Kosher จำนวน 1 งาน

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานภายนอกตรวจสอบประเมิน เพื่อต่ออายุการรับรองระบบมาตรฐาน Kosher จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ