ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Safety Valve หม้อไอน้ำหมายเลข 1 พน้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Safety Valve หม้อไอน้ำหมายเลข 1 พน้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ