ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Cooling tower ของกระบวนการผลิต ครั้งที่ 1/2563

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Cooling tower ของกระบวนการผลิต ครั้งที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ