ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานภายจัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2567 และพัฒนาแผนปฎิบัติการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Action Plan)

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานภายจัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2567 และพัฒนาแผนปฎิบัติการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Action Plan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ