ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้่งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ (Smoke and Heat) ห้องควบคุมหอกลั่น

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้่งระบบแจ้งเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ (Smoke and Heat) ห้องควบคุมหอกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียกตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ