ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในองค์การสุราฯ และบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยในองค์การสุราฯ และบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ