ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มรายงานประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 50 เล่ม

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเล่มรายงานประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ