ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลดฟอง Bubreak 4019 (20กก./แกลลอน)

                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาลดฟอง Bubreak 4019 (20กก./แกลลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ