ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายองค์การสุราฯ

                 ประกาศผู้ชนะ จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายองค์การสุราฯ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ