ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทดสอบความปลอดภัยการใช้งานหม้อไอน้ำหมายเลข 1, 2 และ 3 จำนวน 1 งาน

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทดสอบความปลอดภัยการใช้งานหม้อไอน้ำหมายเลข 1, 2 และ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ