ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งระบบ Grounding ถังพักแอลกอฮอล์ (อาคาร 113) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งระบบ Grounding ถังพักแอลกอฮอล์ (อาคาร 113) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ