ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานทดสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานทดสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ