ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Gas Chromatography ยี่ห้อ Agilent รุ่น G3440B S/N CN15233054 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Gas Chromatography ยี่ห้อ Agilent รุ่น G3440B S/N CN15233054 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ