สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 - มิถุนายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 - มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                  

                  กันยายน 2561
                  ตุลาคม 2561
                  พฤษจิกายน 2561
                  ธันวาคม 2561
                  มกราคม 2562
                  กุมภาพันธ์ 2562
                  มีนาคม 2562
                  เมษายน 2562
                  พฤษภาคม 2562
                  มิถุนายน 2562