ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับอาคาร ฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายผลิต รั้วกำแพง ลานจอดรถยนต์ - จักรยานยนต์และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับอาคาร ฝ่ายบริหาร อาคารฝ่ายผลิต รั้วกำแพง ลานจอดรถยนต์ - จักรยานยนต์และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ