ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH

                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ