ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 550 Kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการ Synchronize ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 550 Kw ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ