ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการตลาดออนไลน์และการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing and Communication) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำการตลาดออนไลน์และการสื่อสารบนสื่อดิจิทัล (Digital Marketing and Communication) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ