ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server room องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ