ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นชนิดหลอด LED จำนวน 50 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นชนิดหลอด LED จำนวน 50 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ