ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกกลางฝ่ายผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศ จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกกลางฝ่ายผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ