ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนอุปกรณ์ DCS สำหรับควบคุมกระบวนการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนอุปกรณ์ DCS สำหรับควบคุมกระบวนการผลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ