ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบคุณภาพ FSSC 22000 Version 4.1 จำนวน 1 งาน

             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคณะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบคุณภาพ FSSC 22000 Version 4.1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร