ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุแท็งก์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุแท็งก์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ