ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกวาดเก็บมูลนก บริเวณอาคารหมักมันเส้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกวาดเก็บมูลนก บริเวณอาคารหมักมันเส้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ