ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถยนต์ดับเพลิงประสิทธิภาพสูง 6 ล้อจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถยนต์ดับเพลิงประสิทธิภาพสูง 6 ล้อจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ