ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง (ระยะเวลาเช่า 6 เดือน) จำนวน 1 งาน

                ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง (ระยะเวลาเช่า 6 เดือน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ