ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเมล์ไปสู่ระบบ Mail on Cloud Google Apps for work จำนวน 100 ระบบ

                ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเมล์ไปสู่ระบบ Mail on Cloud Google Apps for work จำนวน 100 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ