ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก LDO ขนาดจุ 18 ลิตร/สีขาวเนเจอร์ HDPE (มี Logo ตัว L)

                ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก LDO ขนาดจุ 18 ลิตร/สีขาวเนเจอร์ HDPE (มี Logo ตัว L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ