ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Preventive Maintenance (PM) อุปกรณ์ Instrument หอกลั่น

                ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Preventive Maintenance (PM) อุปกรณ์ Instrument หอกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ