ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง แลกเปลี่ยนความร้อนของกระบวนการหมักเชื้อส่า โดยวิธีคัดเลือก

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง แลกเปลี่ยนความร้อนของกระบวนการหมักเชื้อส่า โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ