ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำวิดีโอ Presentation รูปแบบ Animation และ ภาพจริง

              ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำวิดีโอ Presentation รูปแบบ Animation และ ภาพจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ