ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและริ้อถอนบูธงานแสดงสินค้า Medical Devices

               ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและริ้อถอนบูธงานแสดงสินค้า Medical Devices โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ