ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปิคอัพ (ดีเซล) พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง) จำนวน 1 คัน

                ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกปิคอัพ (ดีเซล) พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ (แห้ง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ