นาฬิกา
สำหรับลูกค้า
Lost Password?       Register
ปฏิทินเหตุการณ์
April 2014
M T W T F S S
311 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
ผู้เยี่ยมชม

หน้าแรก


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 พนักงานและผู้บริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้เข้ารดน้ำขอพรผู้อำนวยการองค์การสุราฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557......
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดสัมมนาผู้บริหาร ในหัวข้อ "การจัดทำโครงการอย่างมืออาชีพ" ในวันที่ 14- 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ........องค์การสุรา กรมสรรรพสามิต ได้จัดงานครบรอบ 50 ปีและงานเกษียณอายุพนักงานประจำปี 2556 โดยประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา (นายบุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ) เป็นประธาน ซึ่งมีแขกจากหน่วยงานต่าง ๆ และลูกค้า เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้องค์การสุราฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงในโอกาสนี้ด้วย......
 

 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์พร้อมบริการเพื่อนำผู้บริหารและพนักงานองค์การสุราฯ ไปศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 20 คน 22/04/2557
โครงการ ซื้อแอมโมเนียมซันเฟต(AMMONIUM SULPHATE ) สูตร 21-0-0 จำนวน 10,000 กิโลกรัม 17/04/2557
โครงการ ซื้อขวดแก้วสีขาวขนาดจุ 450 ซีซี. จำนวน 25,000 ขวด 17/04/2557
 โครงการ จ้างทำ Jacket ควบคุมอุณหภูมิถังพักเอทานอล 99.8% v/v และ
ระบบท่อส่งเอทานอล จำนวน 1 งาน 17/04/2557
โครงการ ซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อระบบน้ำหล่อเย็น ถัง A ถัง B และถัง F จำนวน 25 รายการ 14/03/2557
โครงการ จ้างเปลี่ยนถังสูงจ่ายน้ำประปาให้กับอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน ขนาดความจุ 20 ตารางเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จำนวน 2 ถัง 07/03/2557
โครงการจ้างปรับปรุงจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายและเครื่อข่ายไร้สร้าง ระยะที่ 2 งบประมาณปี 2557 จำนวน 1 ระบบ 25/02/2557
โครงการจ้างปรับปรุงถังตกตะกอนและถังเก็บน้ำใสในระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน 24/02/2557
โครงการซื้อรถตู้จำนวน 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 13/02/2557
โครงการ ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 25,000 เมตริกตัน 4/02/2557
โครงการ จ้างผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96-96.5 ดีกรี จำนวน 2,655,000 ลิตร 4/02/2557
โครงการ สอบราคาซื้อมอเตอร์เกียร์หัวถังหมักส่า จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 3) 6/1/2557


ประกาศสอบราคา | ประกวดราคา | ประกาศยกเลิก | ประกาศผล


แจ้งผลผู้ชนะงานจ้างเปลี่ยนถังสูงจ่ายน้ำประปาฯ จำนวน ๒ ถัง 22/04/2557
ยกเลิกการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อฯ จำนวน ๒๕ รายการ 21/04/2557
สอบราคาจ้างทำ Jacket ควบคุมอุณหภูมิถังพักเอทานอล 99.9% V/V และระบบท่อส่งเอทานอล 17/04/2557
ประกวดราคาซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 100,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28/03/2557
แจ้งผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ 24/03/2557
แจ้งผลผู้ชนะการจ้างปรับปรุงถังตกตะกอนและถังเก็บน้ำใสในระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๑ งาน 18/03/2557
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่อระบบน้ำหล่อเย็น ถัง A ถัง B และถัง F 14/03/2557
ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถตู้ จำนวน 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 07/03/2557
สอบราคาจ้างเปลี่ยนถังสูงจ่ายน้ำประปาฯ 07/03/2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย ระยะที่ 2 งบประมาณ 2557 24/02/2557
ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อมอเตอร์เกียร์หัวถังหมักส่า จำนวน 2 เครื่อง 24/02/2557
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถังตกตะกอนและถังเก็บน้ำใสในระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน 24/02/2557
ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้จำนวน 1 คัน 13/02/2557
ประกาศยกเลิกการจ้างการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ 4/02/2557
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีบิวทิลแอลกอฮอล์ (ตติยภูมิ) จำนวน 2,400 ลิตร (ขนาดจุถังละ 200 ลิตร) 4/02/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร จำนวน 100,000 ใบ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 31/01/2557
ประกาศยกเลิกการจ้างปรับปรุงถังตกตะกอนและถังเก็บน้ำใสในระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 1 งาน 16/01/2557
ประกาศสอบราคาซื้อมอเตอร์เกียร์หัวถังหมักส่า จำนวน 2 เครื่อง 6/01/2557
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาซื้อปั้มสูบน้ำแรงดันสูง 2/1/2557

ดูข้อมูลทั้งหมด


 
 
รางวัลแห่งความสำเร็จ


 
สินค้าและผลิตภัณฑ์


 
     
1