AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์ > ขั้นตอนการขอใบอนุญาต
การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อแอลกอฮอล์

 

 

การชำระเงิน

 

 

1. กรณีลูกค้าซื้อและรับแอลกอฮอล์ที่องค์การสุราฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยตรง ให้ ชำระเป็น เงินสดหรือเช็ค สั่งจ่ายโดยธนาคารรับรอง หรือโดยการโอนเงินในวันที่มารับ สินค้า หรือล่วงหน้า 1 วันทำการ
2. กรณีลูกค้ามาขนถ่ายแอลกอฮอล์ที่บริเวณคลังแอลกอฮอล์ (กรุงเทพ) หรือองค์การ สุราฯ จัดส่งให้โดยตรง ให้ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันรับแอลกอฮอล์ 1 วันทำการ
โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี องค์การสุราฯ ได้ 2 บัญชี คือ

* ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบางกรวย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี องค์การสุรา เลขที่บัญชี 109-1-12505-8
* ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาบางคล้า ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี องค์การสุรา เลขที่บัญชี 222-1-14326-4

และแฟลกซ์หลักฐานการโอนให้แก่องค์การสุราฯ ตามหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ข้างต้น