AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าว | ประกาศ > ข่าวกิจกรรม>MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

ข่าวกิจกรรม

ชื่อหัวข้อ : MOU พัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

       17 มี.ค.60| พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข