AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6

            ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 รายเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ