AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์>ข่าวสมัครงาน

ชื่อหัวข้อ ประกาศ รับสมัครงานหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย

             องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 

ดาวโหลดเอกสารแนบ

ดาวโหลดใบสมัคร