AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง>ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหัวข้อ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกากน้ำตาลจำนวน 75,000 เมตริกตัน

              ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกากน้ำตาลจำนวน 75,000 เมตริกตัน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ