AA /// TH|EN
หน้าหลัก > ติดต่อสอบถาม
Call Center
0-3854-1004-6

 
สถานที่ตั้ง

67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ : 0-3854-1004 - 6
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
website : http://www.liquor.or.th
e-mail : 

 

ผู้อำนวยการองค์การสุรา

โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1019
โทรสาร : 0-3854-1002
e-mail : chaovarat_c@liquor.or.th

 

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0-3854-2486
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1000
โทรสาร : 0-3854-1001
e-mail : samard_d@liquor.or.th

 

 

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

โทรศัพท์ : 0-3854-2482
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 4002
โทรสาร : 0-3854-1002
e-mail : somkaun@liquor.or.th

 

 

 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน หรือ CFO

โทรศัพท์ : 0-3854-2483
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 4003
โทรสาร : 0-3854-1002
e-mail : -

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

โทรศัพท์ : 0-3854-2488
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1027
โทรสาร : 0-3854-1001-2
e-mail : la_iat@liquor.or.th

 

 

 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0-3854-2486
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1000
โทรสาร : 0-3854-1001
e-mail : pranee@liquor.or.th

 

 

 

หัวหน้าแผนกจำหน่าย

โทรศัพท์ : 0-3854-2485
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1002, 1005
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
e-mail : somsiri_c@liquor.or.th

 

 

 

หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 0-3854-2485
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1007
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
e-mail : wichit_a@liquor.or.th

 

 

 

กองคลัง

โทรศัพท์ : 0-3854-2489
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1031
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
e-mail : jeerawat@liquor.or.th

 

 

 

กองกลาง

โทรศัพท์ : 0-3854-2487
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1011,1012
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
e-mail : korraphan@liquor.or.th

 

 

 

หัวหน้ากองนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0-3854-2490
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1015
โทรสาร : 0-3854-1002
e-mail : anurak@liquor.or.th

 

 

 

กองผลิต

โทรศัพท์ : 0-3854-2496
โทรศัพท์ : 0-3854-1006 ต่อ 257,232
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
e-mail : thanet@liquor.or.th

 

 

 

กองวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0-3854-2493
โทรศัพท์ : 0-3854-1006 ต่อ 209,201
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
e-mail : sunun@liquor.or.th

 

 

 

แผนกสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0-3854-1869
โทรศัพท์ : 0-3854-1004-5 ต่อ 1029
โทรสาร : 0-3854-1001 - 2
e-mail : julairats@liquor.or.th

 

Contact Form
เรื่องที่ติดต่อ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อ :
รายละเอียด :
แผนผังองค์การสุราฯ

แผนที่ตั้งองค์การสุราฯ

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น