สามารถใช้ L CLEAN SPRAY กับโทรศัพท์ได้ไหม

L CLEAN SPRAY ผ่านการทดสอบ สามารถลดการสะสมของเชื้อโรคได้สามารถใช้กับอุปกรณ์และพื้นผิวได้