ผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์สามารถใช้ L Clean Spray ได้หรือไม่

ผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้