L CLEAN SPRAY ติดไฟหรือไม่

คุณสมบัติของแอลกอฮอล์คือของเหลว ไวไฟ ห้ามฉีด พ่นใกล้เปลวไฟ บริเวณที่ติดไฟง่าย หรือบริเวณที่มีการสูบบุหรี่