คำถามที่พบบ่อย

A ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และแอลกอฮอล์แปลงสภาพ...

A กรณีนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ปี 2560...

A แอลกอฮอล์สเปรย์ขององค์การสุราฯ มีคุณสมบัติทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนแอลกอฮอล์ทั่วไป แต่ที่พิเศษกว่าที่อื่น คือ เราเน้นเรื่องความปลอดภัย เพราะเราใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายหรือสารเคมีตกค้างที่เป็นอัตรายต่อร่างกาย...

A ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ มีหลากหลายชนิด มีทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  ...