“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562

                 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา เข้ารับเกียรติบัตร จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เนื่องจากองค์การสุราฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนที่ อบก. ให้การรับรองใช้เครื่องหมายกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ทั้งนี้ ภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน มากถึง 1,500 คน