“วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี

                        วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตร่วมจัดพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 108 ปี โดยมีรองผู้อำนวยการองค์การสุราและพนักงานองค์การสุรา ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต