มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติติดตั้งในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ แก่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ใช้ติดตั้งในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งนำ Em ball สารสกัดจากใบยาสูบใส่บ่อน้ำเพื่อปรับสภาพนำ้และควบคุมยุง